Het Marrekrite-team bestaat uit Lourens Touwen (directeur), Eddie Huisman (coördinator water), Corrie de Groot (coördinator land en BKC), Saskia Stavast (projectmedewerker land), Haaye Hoekstra (projectleider), Emile Stoelinga (technisch medewerker watersport), Theo Tiekstra (medewerker afvalinzameling), Marten Cuperus (meewerkend voorman groen), René de Jager (medewerker groen), Jaap de Jong (financieel manager) en Thirza Hoekstra en Mariska de Jong-Plantinga (officemanagers).

Ons team wordt bij een aantal taken ondersteund door medewerkers van de sociale werkvoorzieningsschappen en daarnaast een vaste groep enthousiaste vrijwilligers.

Nieuws